Kedves Partnerünk!
Önkéntes szolgálatunk költségeit egyénileg viseljük. Működésünk folyamatosságához támogatásokat és adományokat szívesen fogadunk.
Köszönjük hogy továbbra is tervezhetjük a jövőt, végezhetjük az önkéntes szolgálatunkat!
Mindennemű támogatást köszönettel fogadunk és megáldunk!

1% FOGADÁSA

1./ BANKI UTALÁSSAL
.
Magyarország területén:
Számlaszám: 10700749-67761939-51100005 - CIB bank (2013. 01. 21-től)
Székhely: Békevár Egyesület, 8622 Szántód, Iskola u. 9.
Közlemény: "tagdíj" vagy "támogatás"

.
Külföldről történő utaláskor:
SWIFT kód: CIBHHUHB (2013. 01. 21-től)
IBAN: HU16 1070 0749 6776 1939 5110 0005 - CIB bank, H-8600 Siófok, Fő tér 3.
Székhely: Békevár Egyesület, 8622 Szántód, Iskola u. 9.
Közlemény: "tagdíj" vagy "támogatás"

2./ BANKI BEFIZETÉSSEL
Ezzel a lehetőséggel azok élhetnek, akik nem rendelkeznek bankszámlával. Ebben az esetben a bankban befizetett összeget utalják át az Egyesületünk számlájára. Közlemény: "tagdíj" vagy "támogatás"

3./ POSTAI CSEKKEN
Székhely: Békevár Egyesület, 8622 Szántód, Iskola u. 9. - Közlemény: "tagdíj" vagy "támogatás"

 

A TAGSÁGRÓL
A tagság soraiba való belépés kizárólag írásban benyújtott kérelem alapján lehetséges. A Belépési nyilatkozat megírható az aktuális minta alapján gépeléssel, kéziratilag, vagy letölthető a következő linkről: Belépési nyilatkozat pdf
.
- Rendes tag lehet természetes személy vagy szervezet. A jelenlegi tagdíj 100.- Ft/hó. A rendes tag az évi 1200.- Ft-os tagdíjjal, illetve ezen felüli adományával tudja támogatni az Egyesületet. (Mivel az Egyesület szántódi székhelyű, ezért rendes tagként Szántódról, Ságvárról és környékéről célszerű a tagok sorába belépni, hogy az egyesület tagjaként részt tudjon venni a közgyűléseken.)
A tagdíj megfizetése a tárgyév március 31-ik napjáig esedékes, lehetőleg egyösszegben. Évközbeni belépés esetén a tagdíj a tagfelvétel hónapjától számítandó. A befizetést a számlaszámunkra kérjük megtenni banki átutalással, vagy a 3. pontban megadott postacímünkre belföldi postautalványon. A közlemény rovatba kérjük feltüntetni a "... évi tagdíj" megjelölést.
.
- Pártoló tag lehet természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet. (Pártoló tagként azoknak célszerű belépni tagjaink közé, akik távolabb élnek az Egyesület székhelyétől, és így nem áll módjukban a közgyűléseken megjelenni, de adományukkal támogatni kívánják munkánkat.)
Az adomány befizetését a számlaszámunkra kérjük megtenni banki átutalással, vagy a 3. pontban megadott postacímünkre belföldi postautalványon. A közlemény rovatba kérjük feltüntetni a "pártolói támogatás" megjelölést.

TÁMOGATÁSI FORMÁK
A tagságon kívül mód van egyéb támogatási formákra is. A támogatást felajánló szervezetek, vállalkozások, cégek, magánszemélyek (pénzbeli vagy természetbeni) adományaikkal illetve falajánlott szolgáltatásaikkal tudják elősegíteni az Egyesület tevékenységét.
A támogatás befizetését a számlaszámunkra kérjük megtenni banki átutalással, vagy a 3. pontban megadott postacímünkre belföldi postautalványon. A közlemény rovatba kérjük feltüntetni a "támogatás" megjelölést.
Támogatási felhívás letöltése: Pdf letöltése

VISSZA A KEZDŐOLDALRA

LINK: BÉKEVÁR WEBKIKÖTŐ FŐOLDAL