A TAGSÁGRÓL
A tagság soraiba való belépés kizárólag írásban benyújtott kérelem alapján lehetséges. A Belépési nyilatkozat megírható az aktuális minta alapján gépeléssel, kéziratilag, vagy letölthető a következő linkről: Belépési nyilatkozat pdf
.
- Rendes tag lehet természetes személy vagy szervezet. A jelenlegi tagdíj 100.- Ft/hó. A rendes tag az évi 1200.- Ft-os tagdíjjal, illetve ezen felüli adományával tudja támogatni az Egyesületet. (Mivel az Egyesület ságvári székhelyű, ezért rendes tagként Ságvárról és környékéről célszerű a tagok sorába belépni, hogy az egyesület tagjaként részt tudjon venni a közgyűléseken.)
A tagdíj megfizetése a tárgyév március 31-ik napjáig esedékes, lehetőleg egyösszegben. Évközbeni belépés esetén a tagdíj a tagfelvétel hónapjától számítandó. A befizetést a számlaszámunkra kérjük megtenni banki átutalással, vagy belföldi postautalványon. (Postai feladás esetén fel kell tüntetni az egyesület nevét, számlaszámát, címként pedig Budapest 1910 írandó.) A közlemény rovatba kérjük feltüntetni a "... évi tagdíj" megjelölést.
.
- Pártoló tag lehet természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet. (Pártoló tagként azoknak célszerű belépni tagjaink közé, akik távolabb élnek az Egyesület székhelyétől, és így nem áll módjukban a közgyűléseken megjelenni, de támogatásukkal vagy adományukkal segíteni kívánják munkánkat. A támogatási formákat alább ismertetjük.)
Az adomány befizetését a számlaszámunkra kérjük megtenni banki átutalással, vagy belföldi postautalványon. (Postai feladás esetén fel kell tüntetni az egyesület nevét, számlaszámát, címként pedig Budapest 1910 írandó.) A közlemény rovatba kérjük feltüntetni a "pártolói támogatás" illetve "pártolói adomány" megjelölést.

TÁMOGATÁSI FORMÁK
A tagságon kívül mód van egyéb támogatási formákra is. A támogatást felajánló szervezetek, vállalkozások, cégek, magánszemélyek (pénzbeli vagy természetbeni) adományaikkal illetve falajánlott szolgáltatásaikkal tudják elősegíteni az Egyesület tevékenységét.
A támogatás befizetését a számlaszámunkra kérjük megtenni banki átutalással, vagy belföldi postautalványon. (Postai feladás esetén fel kell tüntetni az egyesület nevét, számlaszámát, címként pedig Budapest 1910 írandó.) A közlemény rovatba kérjük feltüntetni a "támogatás" megjelölést. (Az "adomány" kategória megszűnt.)
Támogatási felhívás letöltése: Pdf letöltése

Támogatás - Adomány fogalma
A társasági adóban, eltérően a magánszemélytől, a társaság adhat támogatást pénzben és eszközökben valamint szolgáltatás formájában is. Magánszemély támogatást csak pénzben adhat.
1. TÁMOGATÁS
Elszámolási kötelezettséggel, valamilyen célra, feladat megvalósítására adott pénzeszköz.
2. ADOMÁNY
Az adomány kategória megszűnt.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA

LINK: BÉKEVÁR WEBKIKÖTŐ FŐOLDAL